Imprestige Kft. és Jánvári Gusztáv

— gusztav.janvari.name —

Impresszum, szerzői jogok és használati feltételek

1.  Impresszum

A gusztav.janvari.name domainnév és a gusztav.janvari.name címen üzemelő weboldal (együttesen: Weblap vagy Weboldal) Jánvári Gusztáv és az Imprestige Kft. (együttesen: Imprestige) közös tulajdonát képezi.

2.  Szerzői jog

A Weblapon megjelent információk és grafikai megoldások – amennyiben erre külön jelzés nem utal – az Imprestige tulajdonát képezik, vagy az Imprestige rendelkezik az azok használatára jogosító licenccel, illetve más engedéllyel. Az Imprestige tulajdonát képező információk és grafikai megoldások közzététele, reprodukálása és tárolása harmadik felek felé bármilyen elektronikus vagy hagyományos közvetítőcsatornán és tárolórendszerben – a webböngészéshez szükséges tevékenységek kivételével – kizárólag az Imprestige előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az ettől eltérő, engedély nélküli felhasználási módok a szerzői jogokról szóló törvény rendelkezéseibe ütköznek.

Copyright (C) 2009–2021 Gusztáv Jánvári and Imprestige Ltd.

A Weboldalon Ilco és Flazingo eredeti vagy módosított fotói és más alkotásai is megjelennek.

3.  Védjegyek

A weblapon megjelenő nevek és emblémák tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

4. Használati feltételek

A Weblap megtekintésével a látogató elfogadja az alábbi használati feltételeket.

Elvárt magatartás

A weblap használatának feltétele, hogy a látogató azt semmiféle törvényellenes, vagy a jelen feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja. A Látogató nem használhatja oly módon a Weblapot és a rajta elérhető szolgáltatásokat, amivel sérülést, üzemzavart, túlterhelést vagy károsodást okozhat az Imprestige, annak weblapja vagy a weblapot üzemeltető szolgáltató működésében és eszközparkjában, illetve amivel másokat akadályoz a weblap használatában. A látogató sem feltöréssel, sem jelszóbányászással, sem egyéb módszerrel nem tehet kísérletet a weblap nem nyilvános részeinek, illetve az Imprestige tulajdonát képező vagy a weblaphoz kapcsolódó bármely számítógéprendszer vagy hálózat jogosulatlan elérésére.

Tilos a weblapon megjelent email-címeket kéretlen levelezésre használni, vagy bármilyen olyan tömeges és ismételt kommunikációt kezdeményezni, melyhez a címzettek kifejezetten nem járultak hozzá, és hallgatólagos hozzájárulásuk sem vélelmezhető (például reklámlevelek), illetve amelyek fennakadást okozhatnak a címzettek munkájában, vagy a postaládájukat üzemeltető szervezet, annak számítógéprendszerei és hálózata működésében.

Más weblapokra mutató hivatkozások

A más (nem a gusztav.janvari.name tartományba tartozó) hivatkozások a weblapon kívüli külső weboldalakra vezethetnek. A hivatkozott weblapokról – ellenkező jelzés hiányában – feltételezni kell, hogy nem az Imprestige irányítása vagy befolyása alatt állnak, így az Imprestige nem felelős egyetlen hivatkozott weblap tartalmáért sem. Az Imprestige csak a látogatók kényelme érdekében biztosítja ezeket a hivatkozásokat, és egyetlen hivatkozás szerepeltetése sem jelenti azt, hogy az Imprestige egyetértését adná a weblap tartalmához.

Felelősségkizárás

Az Imprestige, jóllehet körültekintően és jóhiszeműen jár el a weblapokon megjelenő információk közzététele során, semmilyen felelősséget nem vállal a weblapjain közzétett információkért, azok valódiságáért, megbízhatóságáért és állandóságáért. Az Imprestige-t semmilyen felelősség nem terheli a weblap vagy az azon közzétett információk és eszközök használatából fakadó károkért, beleértve – de nem kizárólag ezekre korlátozva – az üzleti forgalom elmaradását, az adatvesztést, a profitvesztést, a működési problémákat, illetve a valós vagy vélelmezett célokra való használhatatlanságot.